S čím vám vieme pomôcť?

  • profesionálny rast
  • zlepšenie pastorálnych schopností
  • osobné zdieľanie a prepojenie na možné problémy v službe
  • pomoc pri sebapochopení a starostlivosti o seba vrámci služby/práce
  • koučing vrámci navigácie pracovného prostredia

Rev. Silvia Misina Crowe, M.Div., BCC, ACPE

Vhodné pre cirkevných lídrov so záujmom obohatiť svoju prácu a službu ľuďom o počúvanie, sprevádzanie a kvalitnejšiu asistenciu v rôznych životných situáciách.

PRÁCA

   Má za sebou 20 rokov ordinovanej služby a 14 rokov špecializácie na pastorálnu starostlivosť pre ľudí v kríze a vzdelávanie lídrov z rôznych denominácii/ náboženstiev. Silvia získala tréning v nemocnici Bellevue v New York City a nasledovne pracovala pre Lutheran Services New York Alliance ako supervízor a inštruktor. Dnes vedie súkromné vzdelávacie a ACPE akreditované centrum Lutheran Partners CPE, kde v tejto práci pokračuje a ponúka dištančné kurzy pastorálnej starostlivosti.

ŠTÚDIUM

  • CPE Certified Educator – vzdelávanie a tréning pre profesionálov v službe ľuďom
  • CPE (Clinical Pastoral Education) / BCC (Board Certified Chaplain) – certifikovaná pastorálna starostlivosť
  • Magisterské štúdium teológie na Evanjelickej Bohosloveckej Fakulte Univerzity Komenského

Cenník

Dobrovoľný príspevok na účet Zera Counseling.

Kontakt

silvia.crowe@zera.sk