S čím vám vieme pomôcť?

 • predmanželská príprava
 • udržiavanie partnerského vzťahu v dobrej “kondícii”
 • ťažkosti vo vzťahoch / manželstve
 • životné zmeny
 • konflikty
 • trauma u detí a dospelých
 • stres a úzkosť
 • depresia
 • strata
 • sebavedomie a sebahodnota
 • OCD a sebapoškodzovanie
 • závislosti

Katarína Pončáková, M.A, ALMFT

Associate Licensed Marriage and Family Therapist

Katarína poskytuje terapiu jednotlivcom, párom i rodinám a pracuje systemickým prístupom, ktorý je zameraný na klienta, systém v ktorom žije, emócie, vzťahovú väzbu a korektívnu skúsenosť.

PRÁCA

    Katarína má za sebou prvú atestáciu párovej a rodinnej terapie v štáte Illinois, absolvovala tréning Trauma-Informovanej Kognitívno – Behaviorálnej terapie (Medical University of South Carolina) a tiež tréning manželského koučingu ( MarriageTeam, WA).
   Katarína pracovala v Outreach Community Counseling Center v Carol Stream, IL ako individuálny, párový a rodinný terapeut. Aktuálne vedie vlastnú prax na Slovensku.

ŠTÚDIUM

 • Magisterské štúdium na Wheaton College v USA v odbore párová a rodinná terapia
 
 • Bakalárske štúdium v odbore psychológia na UPJŠ v Košiciach

Cenník

Individuálne
sedenie

40 € / 50 min

Párové
sedenie

50 € / 80 min

Rodinné
sedenie

50 € / 80 min

Nechceme, aby pre našich klientov bola cena prekážkou. Vďaka štedrým podporovateľom Zera Counseling, o.z. môžeme na naše sedenia poskytnúť štipendium tým, ktorí to potrebujú. 

Pre viac info napíšte správu na katarina.poncakova@zera.sk a informujte sa o aktuálnych možnostiach.Kontakt

Ak sa nenachádzate v Prešove a radi by ste využili naše služby individuálnych, párových a rodinných sedení, je možné sa objednať aj na ONLINE stretnutie.

Kontakt

katarina.poncakova@zera.sk
+421 915 281 664

Adresa

Evanjelické Kolégium,
Hlavná 137 Prešov

Kontaktný formulár

S čím nám viete pomôcť?

Podpora pre naše občianské združenie

Ak by ste chceli podporiť terapeutickú činnosť v Zera Counseling, môžete tak učiniť zaslaním daru na naše číslo účtu. 

V rámci terapie bude Váš dar použitý na štipendiá pre ľudí, ktorí by si inak túto službu nemohli dovoliť. Takisto svojim darom podporíte výdavky spojené s behom terapeutickej časti nášho OZ, ako sú napríklad prenájom miestnosti a supervízia.

IBAN: SK50 0900 0000 0051 8749 8090

VS: 6