S čím vám vieme pomôcť?

  • vyhorenie
  • životná strata
  • zacyklenie v negatívnych vzorcoch správania a prežívania
  • strata vízie
  • narušené vzťahy
  • duchovná a duševná stagnácia

PhDr. Maruška Skoncová

Maruška poskytuje mentoring a pastorálnu starostlivosť založenú na kresťanských hodnotách jednotlivcom aj skupinám, ako aj možnosť dlhších pobytov zameraných na načerpanie a zotavovanie sa z ťažkých životných situácii a vyhorenia.

PRÁCA

 
  • Maruška má za sebou 20 rokov skúsenosti v oblasti učeníctva, mentoringu, pastorálnej služby a coachingu.

ŠTÚDIUM

  • Filozofická fakulta PU v Prešove, kde svoje vzdelanie ukončila získaním doktorátu z filozofie
 
  • Academic Advanced Writing na Anglia Ruskin University v Cambridge 

Kontakt

E-mail

maruska.skoncova@zera.sk

Adresa

Kuková 231,
086 44 Kuková

S čím nám viete pomôcť?

Podpora pre naše občianské združenie

Ak by ste chceli podporiť pastorálnu činnosť v Zera Counseling, môžete tak spraviť zaslaním daru na naše číslo účtu. 

Váš dar bude použitý na tvorbu “retreat” prostredia, ktoré osvieži nielen ducha, ale aj dušu a telo. Takisto svojim darom podporíte výdavky spojené s behom pastorálnej časti nášho OZ.

IBAN: SK50 0900 0000 0051 8749 8090

VS: 7